Logotyp: Sydnärkes kommunalförbund

Hallsbergs kommun

Avfallstaxa 2022

Avfallstaxan har en konstruktion som vilket innebär att taxan består av en fast avgift och en rörlig avgift.

Den fasta avgiften tas ut per hushåll/verksamhet och ska bland annat finansiera administration, drift av återvinningscentraler, information, miljö- och utvecklingsarbete samt insamling och behandling av farligt avfall. Den rörliga avgiften ska bekosta insamling, bortforsling och omhändertagande av mat- och restavfall. Avgiften påverkas bl.a. abonnemangsval, antal behållare, behållarvolym och hämtningsintervall.

Permanentboende

Sophämtning varannan vecka

Fast avgift för ett kärl med året runthämtning är 706 kr, sedan tillkommer den rörliga avgiften där storleken på kärlet avgör kostnaden.

Nedan visas den totala kostnaden för ett kärl med året runthämtning.

 • 140 l kärl 1 771 kr/år
 • 190 l kärl 2 312 kr/år
 • 240 l kärl 2 734 kr/år
 • 370 l kärl 3 833 kr/år

Fritidsboende

Fast avgift för ett kärl med fritidshämtning är 356 kr, sedan tillkommer den rörliga avgiften där storleken på kärlet avgör kostnaden.

Nedan visas den totala kostnaden för ett kärl med fritidshämtning.

13 hämtningar per säsong

 • 140 l kärl 1 448 kr/år
 • 190 l kärl 1 838 kr/år
 • 240 l kärl 2 041 kr/år
 • 370 l kärl 3 242 kr/år

Högsommarhämtning: 6 hämtningar per säsong

 • 140 l kärl 759 kr/år
 • 190 l kärl 903 kr/år
 • 240 l kärl 1 047 kr/år
 • 370 l kärl 1 422 kr/år

Hämtningsschema fritid Öppnas i nytt fönster.

Hämtning var fjärde vecka

Om du hemkomposterar alla dina matrester så har du möjlighet att ha hämtning var fjärde vecka.

Permanentboende: 13 hämtningar per år                                                                                                                                        Fritidsboende: 6 hämtningar per säsong

 • Permanentboende: 140 l kärl 1 088 kr/år
 • Fritidsboende: 140 l kärl 911 kr/år

Avgiftsskyldighet

Fastighetsägare ska alltid betala fast avgift, dvs även den som erhållit befrielse från sophämtning, beviljats uppehåll i hämtning eller vid delning av kärl.

 • Fast avgift permanentboende: 706 kr/år
 • Fast avgift fritidsboende: 356 kr/år

Tillägg

 • Kärl med gångavstånd över 3 m eller utanför anvisad plats Prislista Pdf, 173.9 kB, öppnas i nytt fönster.
 • Byte av kärlstorlek: 250 kr
 • Extrasäck (hämtning vid ord. tur) 100 kr/st
 • Felsorteringsavgift 80 kr/tillfälle
 • Överfyllnadsavgift 80 kr/tillfälle

Alla priser är inklusive moms.