Logotyp: Sydnärkes kommunalförbund

Laxå kommun

Avfallstaxa 2022

Avfallstaxan har en konstruktion som vilket innebär att taxan består av en fast avgift och en rörlig avgift.

Den fasta avgiften tas ut per hushåll/verksamhet och ska bland annat finansiera administration, drift av återvinningscentraler, information, miljö- och utvecklingsarbete samt insamling och behandling av farligt avfall. Den rörliga avgiften ska bekosta insamling, bortforsling och omhändertagande av mat- och restavfall. Avgiften påverkas bl.a. abonnemangsval, antal behållare, behållarvolym och hämtningsintervall.

Permanentboende

Sophämtning varannan vecka

Fast avgift för ett kärl med året runthämtning är 963 kr, sedan tillkommer den rörliga avgiften där storleken på kärlet avgör kostnaden.

Nedan visas den totala kostnaden för ett kärl med året runthämtning.

 • 140 l kärl 2 273 kr/år
 • 190 l kärl 2 939 kr/år
 • 240 l kärl 3 459 kr/år
 • 370 l kärl 4 811 kr/år

Fritidsboende

Fast avgift för ett kärl med fritidshämtning är 481 kr, sedan tillkommer den rörliga avgiften där storleken på kärlet avgör kostnaden.

Nedan visas den totala kostnaden för ett kärl med fritidshämtning.

13 hämtningar per säsong

 • 140 l kärl 1 778 kr/år
 • 190 l kärl 2 241 kr/år
 • 240 l kärl 2 482 kr/år
 • 370 l kärl 3 908 kr/år

Högsommarhämtning: 6 hämtningar per säsong

 • 140 l kärl 960 kr/år
 • 190 l kärl 1 131 kr/år
 • 240 l kärl 1 302 kr/år
 • 370 l kärl 1 747 kr/år

Hämtning var fjärde vecka

Om du hemkomposterar alla dina matrester så har du möjlighet att ha hämtning var fjärde vecka.

Permanentboende: 13 hämtningar per år Fritidsboende: 6 hämtningar per säsong

 • Permanentboende: 140 l kärl 1 433 kr/år
 • Fritidsboende: 140 l kärl 1 140 kr/år

Avgiftsskyldighet

Fastighetsägare ska alltid betala fast avgift, dvs även den som erhållit befrielse från sophämtning, beviljats uppehåll i hämtning eller vid delning av kärl.

 • Fast avgift permanentboende: 963 kr/år
 • Fast avgift fritidsboende: 481 kr/år

Tillägg

 • Kärl med gångavstånd över 3 m eller utanför anvisad plats Prislista Länk till annan webbplats.
 • Byte av kärlstorlek: 250 kr
 • Extrasäck (hämtning vid ord. tur) 100 kr/st
 • Felsorteringsavgift 80 kr/tillfälle
 • Överfyllnadsavgift 80 kr/tillfälle

Alla priser är inklusive moms.