Logotyp: Sydnärkes kommunalförbund

Laxå kommun

Avfallstaxa 2023

Avfallstaxan har en konstruktion som vilket innebär att taxan består av en fast avgift och en rörlig avgift.

Den fasta avgiften tas ut per hushåll/verksamhet och ska bland annat finansiera administration, drift av återvinningscentraler, information, miljö- och utvecklingsarbete samt insamling och behandling av farligt avfall. Den rörliga avgiften ska bekosta insamling, bortforsling och omhändertagande av mat- och restavfall. Avgiften påverkas bl.a. abonnemangsval, antal behållare, behållarvolym och hämtningsintervall.

Permanentboende

Sophämtning varannan vecka

Fast avgift för ett kärl med året runthämtning är 963 kr, sedan tillkommer den rörliga avgiften där storleken på kärlet avgör kostnaden.

Nedan visas den totala kostnaden för ett kärl med året runthämtning.

 • 140 l kärl 2 437 kr/år
 • 190 l kärl 3 186 kr/år
 • 240 l kärl 3 771 kr/år
 • 370 l kärl 5 292 kr/år

Fritidsboende

Fast avgift för ett kärl med fritidshämtning är 481 kr, sedan tillkommer den rörliga avgiften där storleken på kärlet avgör kostnaden.

Nedan visas den totala kostnaden för ett kärl med fritidshämtning.

13 hämtningar per säsong

 • 140 l kärl 1 915 kr/år
 • 190 l kärl 2 426 kr/år
 • 240 l kärl 2 693kr/år
 • 370 l kärl 4 269 kr/år

Högsommarhämtning: 6 hämtningar per säsong

 • 140 l kärl 1 010 kr/år
 • 190 l kärl 1 199 kr/år
 • 240 l kärl 1 388 kr/år
 • 370 l kärl 1 880 kr/år

Hämtning var fjärde vecka

Om du hemkomposterar alla dina matrester så har du möjlighet att ha hämtning var fjärde vecka.

Permanentboende: 13 hämtningar per år Fritidsboende: 6 hämtningar per säsong

 • Permanentboende: 140 l kärl 1 492 kr/år
 • Fritidsboende: 140 l kärl 1 209 kr/år

Avgiftsskyldighet

Fastighetsägare ska alltid betala fast avgift, dvs även den som erhållit befrielse från sophämtning, beviljats uppehåll i hämtning eller vid delning av kärl.

 • Fast avgift permanentboende: 963 kr/år
 • Fast avgift fritidsboende: 481 kr/år

Tillägg

 • Kärl med gångavstånd över 3 m, pris per meter: 8 kr
 • Extrasäck (hämtning vid ord. tur) 150 kr/st
 • Överfyllnadsavgift 100 kr/tillfälle
 • Felsorteringsavgift (inom 6 mån):
  • 1:a anmärkningen: 0 kr
  • 2:a anmärkningen: 0 kr
  • 3:e anmärkningen: 250 kr
  • 4:e anmärkningen: 500 kr
  • Vidare som ej uppfyller kraven: 750 kr

Alla priser är inklusive moms.