Logotyp: Sydnärkes kommunalförbund

Plockanalyser

Plockanalyser av hushållens avfall från resp. kommun

Plockanalys tippning


En stor del i restavfallet är fortfarande förpackningar (mellan 28-34 %) som istället skulle kunna återvinnas och bli nya produkter. Visar dock något bättre än tidigare plockanalys 2019.

Det finns en hel del matavfall som ligger i restavfallspåsen. Vi måste bli bättre på att lägga allt matavfall i den gröna påsen.

Renheten i de gröna påsarna är över förväntan och nästan perfekta.
Plockanalyser sortering