Logotyp: Sydnärkes kommunalförbund

Plockanalyser

Plockanalyser av hushållens avfall från resp. kommun

De visar att mängden gröna påsar (matavfall) ökat sedan den förra plockanalyser 2016, men att det fortfarande finns en hel del matavfall kvar i restavfallet.

Renheten i de gröna påsarna är över förväntan och nästan perfekta.

En stor del i restavfallet är förpackningar (mellan 30-38 %) som istället skulle kunna återvinnas och bli nya produkter.