Logotyp: Sydnärkes kommunalförbund

Vatten och avlopp - Askersunds kommun

Askersunds reningsverk Foto: Sonny Larsson

VA-TAXA 2019

Rörlig avgift/m³

 • Dricksvatten/m³: 12,96 kr
 • Spillvatten/m³: 19,45kr
 • Tillsammans/m³: 32.41 kr

Fast avgift per år

 • Qn 2,5 - endast dricksvatten: 1 787,50 kr
 • Qn 2,5 - endast spillvatten: 2 682,50 kr
 • Tillsammans: 4 470 kr

 • Qn 6 - endast dricksvatten: 6 991,25 kr
 • Qn 6 - endast spillvatten: 10 487,50 kr
 • Tillsammans: 17 478,75 kr

 • Qn 10- endast dricksvatten: 13 867,50 kr
 • Qn 10- endast spillvatten: 20 801,25 kr
 • Tillsammans: 34 668,75 kr


 • En avgift per år och lägenhet/boyta för flerbostadsfastighet och där inkl. jämställd fastighet: 1 002,50 kr

En avgift per år och varje påbörjat 1000-tal m² tomtyta för annanfastighet.

Begränsningsregel: Avgift tas ut endast till 50.000 kvm: 430 kr

Alla priser är inklusive moms.

Har kommunen på fastighetsägarens begäran vidtagit åtgärd eller har på grund av att fastighetsägaren åsidosatt sin skyldighet så att vattentillförseln avstängts eller reducerats eller annan åtgärd vidtagits av kommunen så kommer fastighetsägaren debiteras enl. taxa för detta.