Logotyp: Sydnärkes kommunalförbund

Vatten och avlopp - Askersunds kommun

Askersunds reningsverk Foto: Sonny Larsson

VA-TAXA 2018

Rörlig avgift/m³

 • Dricksvatten/m³: 11.76 kr
 • Spillvatten/m³: 17.65kr
 • Tillsammans/m³: 29.41 kr

Fast avgift per år

 • Qn 2,5 - endast dricksvatten: 1 623 kr
 • Qn 2,5 - endast spillvatten: 2 434 kr
 • Tillsammans: 4 056 kr

 • Qn 6 - endast dricksvatten: 6 344 kr
 • Qn 6 - endast spillvatten: 9 516 kr
 • Tillsammans: 15 860 kr

 • Qn 10- endast dricksvatten: 12 584 kr
 • Qn 10- endast spillvatten: 18 876 kr
 • Tillsammans: 31 460 kr


 • En avgift per år och lägenhet/boyta för flerbostadsfastighet och där inkl. jämställd fastighet: 910 kr

En avgift per år och varje påbörjat 1000-tal m² tomtyta för annanfastighet.

Begränsningsregel: Avgift tas ut endast till 50.000 kvm: 390 kr

Alla priser är inklusive moms.

Har kommunen på fastighetsägarens begäran vidtagit åtgärd eller har på grund av att fastighetsägaren åsidosatt sin skyldighet så att vattentillförseln avstängts eller reducerats eller annan åtgärd vidtagits av kommunen så kommer fastighetsägaren debiteras enl. taxa för detta.