Logotyp: Sydnärkes kommunalförbund

Vatten och avlopp - Lekebergs kommun

Fjugesta reningsverk

VA-TAXA 2019

Rörlig avgift/m³

  • Dricksvatten/m³: 17,49 kr
  • Spillvatten/m³: 26,24 kr
  • Tillsammans/m³: 43,73 kr

Fast avgift per år

  • Qn 2,5  (5 m³/h): 4 400 kr/år
  • Qn 6,0  (12 m³/h): 13 721 kr/år
  • Qn 10,0  (20 m³/h): 26 160 kr/år
 
  • en avgift per år och lägenhet för bostadsfastighet och därmed jämställd fastighet: 0 kr
  • en avgift per år och varje påbörjat 100-tal m² tomtyta för annan fastighet: 0 kr

Alla priser är inklusive moms.