Logotyp: Sydnärkes kommunalförbund

Avgifter och regler - Lekebergs kommun

Renhållningstaxa 2017

Permanentboende

Sophämtning varannan vecka

 • 140 l kärl 1777 kr/år
 • 190 l kärl 2 050 kr/år
 • 240 l kärl 2 500 kr/år
 • 370 l kärl 3 000 kr/år

Fritidsboende

10 hämtingar per säsong (hämtning varannan vecka under perioden maj-september)

 • 140 l kärl 1 358 kr/år
 • 190 l kärl 1 600 kr/år
 • 240 l kärl 1 900 kr/år
 • 370 l kärl 2 400 kr/år

Högsommarhämtning: 6 hämtningar per säsong (hämtning varannan vecka under perioden v. 23-34)

 • 140 l kärl 711 kr/år
 • 190 l kärl 770 kr/år
 • 240 l kärl 840 kr/år
 • 370 l kärl 982 kr/år

Se hämtningsschema: Länk...

Hämtning var fjärde vecka

5 hämtningar per säsong (hämtning var fjärde vecka under perioden 1 maj - 30 sept)

Om du hemkomposterar alla dina matrester så har du möjlighet att ha hämtning var fjärde vecka.

 • Permanentboende: 140 l kärl 1 000 kr/år
 • Fritidsboende: 140 l kärl 528 kr/år

Tillägg

 • Byte av kärlstorlek: 250 kr
 • Extrasäck (hämtning vid ord. tur) 100 kr/st
 • Felsorteringsavgift 80 kr/tillfälle
 • Överfyllnadsavgift 80 kr/tillfälle

Befrielse från sophämtning

De fastighetsägare som erhållit befrielse från sophämtning måste fortfarande betala en grundavgift.

 • Grundavgift permanentboende: 635 kr/år
 • Grundavgift fritidsboende: 215 kr/år

Alla priser är inklusive moms.