Logotyp: Sydnärkes kommunalförbund

Avgifter och regler - Laxå kommun

From 2020-06-01 har avfallstaxan en ny konstruktion vilket innebär att taxan består av en fast/grundavgift och en rörlig avgift.

Den fasta avgiften tas ut per hushåll/verksamhet och ska bland annat finansiera administration, drift av återvinningscentraler, information, miljö- och utvecklingsarbete samt insamling och behandling av farligt avfall. Den rörliga avgiften ska bekosta insamling, bortforsling och omhändertagande av mat- och restavfall. Avgiften påverkas bl.a. abonnemangsval, antal behållare, behållarvolym och hämtningsintervall.

Den totala höjningen av taxan blir 11%.

Permanentboende

Sophämtning varannan vecka

Grundavgiften för ett kärl med året runthämtning är 813 kr, sedan tillkommer den rörliga avgiften där storleken på kärlet avgör kostnaden.

Nedan visas den totala kostnaden för ett kärl med året runthämtning.

 • 140 l kärl 1 959 kr/år
 • 190 l kärl 2 542 kr/år
 • 240 l kärl 2 997 kr/år
 • 370 l kärl 4 180 kr/år

Fritidsboende

Grundavgiften för ett kärl med fritidshämtning är 406 kr, sedan tillkommer den rörliga avgiften där storleken på kärlet avgör kostnaden.

Nedan visas den totala kostnaden för ett kärl med fritidshämtning.

13 hämtningar per säsong

 • 140 l kärl 1 567 kr/år
 • 190 l kärl 1 981 kr/år
 • 240 l kärl 2 196 kr/år
 • 370 l kärl 3 473 kr/år

Högsommarhämtning: 6 hämtningar per säsong

 • 140 l kärl 835 kr/år
 • 190 l kärl 988 kr/år
 • 240 l kärl 1 141 kr/år
 • 370 l kärl 1 538 kr/år

Hämtning var fjärde vecka

Om du hemkomposterar alla dina matrester så har du möjlighet att ha hämtning var fjärde vecka.

Permanentboende: 13 hämtningar per år Fritidsboende: 6 hämtningar per säsong

 • Permanentboende: 140 l kärl 1 224 kr/år
 • Fritidsboende: 140 l kärl 995 kr/år

Avgiftsskyldighet

Fastighetsägare ska alltid betala grundavgift, dvs även den som erhållit befrielse från sophämtning, beviljats uppehåll i hämtning eller vid delning av kärl.

 • Grundavgift permanentboende: 650 kr/år
 • Grundavgift fritidsboende: 325 kr/år

Tillägg

 • Kärl med gångavstånd över 3 m eller utanför anvisad plats Prislistalänk till annan webbplats
 • Byte av kärlstorlek: 250 kr
 • Extrasäck (hämtning vid ord. tur) 100 kr/st
 • Felsorteringsavgift 80 kr/tillfälle
 • Överfyllnadsavgift 80 kr/tillfälle

Alla priser är inklusive moms.