Logotyp: Sydnärkes kommunalförbund

Var tar mitt avfall vägen?

Det som du lämnar på återvinningscentralen återvinns eller återbrukas i möjligaste mån.

 

Farligt avfall

Spillolja och annat oljehaltigt avfall kan återvinnas till smörjolja och bränsleprodukter. Det som inte går att återvinna, destrueras och förbränns i en speciell ugn.                                       

 

 

Elektronik

Sorteras och demonteras för att få bort det farliga avfallet. Råmaterialet (metall, stål, ädelmetall, plast) skickas till tillverkande industrier.

 


Metallskrot

Järn- och metallskrot sorteras, klipps och fragmenteras. När det är gjort säljs råvaran vidare till stålverk och gjuterier.


 

Wellpapp

Går tillbaka till pappersbruk och blir ny wellpapp.                                                                                                                      

 

Sten, kakel, betong

Betong, asfalt och sten sorteras ut och krossas till användbara fraktioner som sedan kan användas till ex. nya vägar.

Ibland är det omöjligt att återvinna energi ur ett material. Förorenat avfall som inte kan eller bör återvinnas eller energiutvinnas, måste deponeras.


Fönster med båge

Krossas och sorteras i fraktionerna Sten, kakel, betong och trä.                                                          

 

 


Gips

Rena gipsfraktioner krossas och används i konstruktionsmaterial. Övrig gips (med tapetrester m.m.) läggs i fraktionen Sten, kakel, betong.


 

Trä

Flisas och används som bränsle i värmeverk.                                                                                                                       

 

 

Restavfall

Eldas i en förbränningsanläggning som sedan blir värme.                                                                         

 

 

Tryckimpregnerat

Eldas i en förbränningsanläggning med speciellt tillstånd,                                                              som sedan blir värme.                           

 


Asbest

Asbests återvinns inte idag utan läggs på ett säkert sätt på en deponi.                                              

         

                  

Textilier

 

Textilier

Nästan alla textilier återanvänds eller återvinns.                                                                                          

                                                                                                                                                                       


Fett

Återvinns och kan bli biogas, biodiesel,tvål, tvättmedel eller gummi.