Logotyp: Sydnärkes kommunalförbund

Slamtömning

Lekebergs kommun

Slamtömningstaxa 2020

Tömning enligt turlista

  • Slambrunn eller tank
    • 0-4,0 m³: 713 kr
  • Tillägg
    • volym över 4,0 m³: 190 kr / m³

Tömning utöver turlistan

  • Särskilt tillägg till avgiften enligt ovanstående:
    • tömning och borttransport, 334 kronor