Logotyp: Sydnärkes kommunalförbund

2018-11-08

Vi pallar, pallar du?

Numera återanvänds de flesta pallarna som lämnas på återvinningscentralen

På återvinningscentralerna i Askersund, Hallsberg och Laxå tar vi emot EU-pallar, halvpallar och engångspallar (som är någorlunda hela). De hämtas, lagas och kan sedan användas igen.

I stället för att lägga dem i träcontainern, som går till flisning, så kan de flesta pallarna användas fler gånger. Fråga personalen om du är osäker på om de går att använda igen och  var de ska ligga.

Det är ett steg i rätt riktning för återbruk och att minska avfallet.