Logotyp: Sydnärkes kommunalförbund

2019-06-18

Vad slänger vi i soptunnan?

Vi har gjort plockanalyser av hushållens avfall. Här är resultaten!

I maj gjordes det plockanalyser av hushållsavfallet i våra fyra kommuner.

De visar att mängden gröna påsar (matavfall) ökat sedan den förra plockanalysen 2016, men att det fortfarande finns en hel del matavfall kvar i restavfallet.

Renheten i de gröna påsarna är över förväntan och nästan perfekta.

En stor del i restavfallet är förpackningar (mellan 30-38 %) som istället skulle kunna återvinnas och bli nya produkter.