Logotyp: Sydnärkes kommunalförbund

2019-08-13

Ny ÅVS i Hallsberg

 

Ny återvinningsstation anläggs i Hallsberg och tre återvinningsstationer får ny asfalt.

 

Inom kort kommer Östansjö, Högtorpsgatan och Transtensgatans återvinningsstationer i Hallsbergs kommun att få ny asfalt. Det kan bli lite besvärligt för de som vill källsortera, men behållarna ställs så att de är tillgängliga under tiden.

Samtidigt byggs en ny station bredvid Sydnärkes kommunalförbunds kontor på Södra Allén 2.

Återvinningsstationerna är till för plastförpackningar, pappersförpackningar, metallförpackningar, glasförpackningar och tidningar. Grovavfall hänvisas till återvinningscentralen på Lertagsgatan.

Ansvariga för återvinningsstationerna är FTI (Förpacknings- och tidningsinsamlingen).