Logotyp: Sydnärkes kommunalförbund

2015-04-21

Nu startar vi upp!

Sydnärkes kommunalförbunds uppgift är att ansvara för avfallshanteringen i medlemskommunerna Askersund, Hallsberg, Laxå och Lekeberg. Detta innebär ett ansvar för insamlingen av hushållsavfall samt driften av återvinningscentralerna i kommunerna. Förbundet driver tre egna återvinningscentraler i Hallsberg, Laxå (Mosjön) och i Fjugesta. I Askersund finns en central som drivs på entreprenad.

Ny webbplats

Kommunalförbundets nya webbplats finns på adressen kf.sydnarke.se. Webbplatsen är byggd i SiteVisionlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster och har en responsiv design, vilket innebär att innehållet anpassas beroende på om du besöker sidan med en dator, läsplatta eller smarttelefon.

Webbplatsen är lanserad, men kommer att fortsätta att förbättras och fyllas med innehåll även efter lanseringen.

Huvudkontor i Hallsberg

Förbundet har sitt kontor på Södra Allén 2 i Hallsberg och inflyttning där skedde under vecka 15 och sedan dess finns de flesta i förbundets administrativa personal på plats. I och med flytten kommer verksamheten successivt att övertas från kommunerna.

Målsättningen med bildandet av kommunalförbundet är att detta ska utveckla avfallsverksamheten i kommunerna och att förbättra servicen gentemot kommuninvånarna.

På sikt ska avfallshanteringen vara densamma i alla fyra medlemskommuner.

Utveckling och förbättring i medlemskommunerna

Den förbättring som närmast ska genomföras är insamling av matavfall i Hallsbergs kommun. I de tre andra medlemskommunerna infördes sådan insamling under 2014. I dessa kommuner valdes systemet med insamling av matavfallet i en grön plastpåse som slängs i den vanliga soptunnan. Den gröna påsen sorteras sedan ut från det övriga avfallet och matavfallet i denna går till rötning och framställning av fordonsgas. Vilket system som ska införas i Hallsberg utreds för närvarande.

Politisk ledning med representanter från varje medlemskommun

Förbundet bildades formellt vid årsskiftet 2015. Den politiska ledningen utgörs av en direktion bestående av en ordinarie ledamot samt en ersättare från varje kommun.

De formella besluten att bilda kommunalförbundet fattades i kommunerna i mitten av 2014 och det praktiska arbetet med att forma organisationen startade i oktober 2014. Fram till nu har kommunerna hjälpt förbundet med att sköta den dagliga verksamheten vilket förbundsledningen är oerhört tacksam för.

Direktionen och förbundsledningen ser fram mot arbetet med att utveckla avfallshanteringen. Vi ska arbeta för en ökad återanvändning av avfallet genom exempelvis utveckla återbruksverksamheterna i kommunerna men även att öka återvinningen samt minska den totala avfallsmängden.

Har du frågor, funderingar eller synpunkter så är du varmt välkommen att kontakta oss. Frågorna som står för dörren är många och utmanande, men nu är vi i gång!

Leif Welander, förbundschef.