Logotyp: Sydnärkes kommunalförbund

2019-03-01

5 år med Grön påse

Grattis Askersund och Laxå som samlat in matavfall i 5 år.

Sabrina från Laxå sorterar matavfallet. En enkel rutin, tycker hon.

Den 1 mars 2014 startade Askersund och Laxå matavfallsinsamling med Grön påse.

Det är idag en självklarhet i de flesta hushåll att lägga allt överblivet matavfall i den gröna påsen. Det ser vi när vi gör plockanalyser. Tyvärr finns det fortfarande matavfall som läggs i restavfallspåsen, men det minskar. Det är ju så lätt att faktiskt göra rätt!