Logotyp: Sydnärkes kommunalförbund

Grovsopor

Hallsbergs kommun

Hämtning av grovsopor 2021 kommer att ske dessa veckor:

Vecka 38

Tätorterna Hjortkvarn och Svennevad, landsbygdsorterna Gryt/Björnhammaren, Bo, Kattala, Haddebo, Skogaholm, Ålsta, Hällebo, Käfsterud, Värsta, Kånsta, Hamra, Hultsjön, Sannahedsvägen, Samsala, Bäckaskog, Lycketorp

Vecka 39

Stora Älberg, Herrgryt, Valldala, Salsbro, Viby, Getingeberg, Värnsta, Körtingsberg, Norra Västanmossa, Lundby, Systeräng, Fagerbjörk, Bulltorp, Lindalen, Sjöstorp, Orrkulla, Fagerlid, Markatorpsvägen, Lunnagatan, Odensvi, Lybby, Tystinge, Våglyckan, Östansjö norr om järnvägen, Tripphult, Skallerud, Blåberga, Tisarbaden, Tunbohässle, Ormhult, Tisarstrand, Tarsta, Segås, Bäcketorp, Kalsta, Vrana, Åkerby

Vecka 40

Tätorterna Östansjö, Vretstorp, Esplanaden, Tornområdet, Vingen, Hässleberg i Hallsberg

Vecka 41

Tätorterna Pålsboda, Sköllersta, samt övriga delar i Hallsberg inklusive alla bostadsrättsföreningar