Logotyp: Sydnärkes kommunalförbund

Slamtömning

Laxå kommun

Slambil

Slamtömningstaxa 2022

  • Slambrunn (enligt körlista) eller tank (vid budning: tömning inom 30 dagar): 1 050 kr
  • Akuttömning inom 24 tim (vardagar 7-16): 1 700 kr
  • Tömning inom 5 dagar (vardagar 7-16): 1 300 kr
  • Tömning av köksbrunn (i samband med tömning av slambrunn): 350 kr

Tillägg

  • Tilläggvolym över 4,0 m³: 200 kr / m³
  • Slanglängd över 20 meter: 100 kr / 10 meter

Slangtillägg debiteras för varje påbörjad 10-meterslängd, utöver de 20 meter som ingår i taxan. Längden beräknas från den plats där slambilen har möjlighet att stanna, via möjlig dragväg, t.ex. runt buskar och andra hinder, samt till botten av brunnen.

Bomkörningsavgift

Tömning har ej kunnat utföras pga hinder i vägen eller av andra orsaker: 500 kr

I Laxå kommun är det Närkefrakt som tömmer slam.

Mailadress: slam@narkefrakt.se

Telefon: 019-20 63 04, mån-fre 08.00 - 16.00

Telefon efter kl: 16.00 (ej jour): 070-319 92 27