Logotyp: Sydnärkes kommunalförbund

Slamtömning

Hallsbergs kommun

Slambil

Slamtömningstaxa 2023

  • Slambrunn (enligt körlista) eller tank (vid budning: tömning inom 30 dagar): 0-4,0 m³: 1 260 kr
  • Akuttömning inom 24 tim (vardagar 7-16): 2 040 kr
  • Tömning inom 5 dagar (vardagar 7-16): 1 560 kr
  • Tömning av köksbrunn (i samband med tömning av slambrunn): 420 kr

Tillägg

  • Tilläggvolym över 4,0 m³: 240 kr / m³
  • Slanglängd över 20 meter: 60 kr / 10 meter

Slangtillägg debiteras för varje påbörjad 10-meterslängd, utöver de 20 meter som ingår i taxan. Längden beräknas från den plats där slambilen har möjlighet att stanna, via möjlig dragväg, t.ex. runt buskar och andra hinder, samt till botten av brunnen.

Bomkörningsavgift

Tömning har ej kunnat utföras pga hinder i vägen eller av andra orsaker: 600 kr

I Hallsbergs kommun är det VOAV som tömmer slam.

Telefon: 0582-133 90, mån-fre 07.30 - 16.00

Jourtelefon: 0582-133 90