Logotyp: Sydnärkes kommunalförbund

Röda Slingan

Hallsbergs kommun

Hämtningsschema

Röda slingan stannar vid återvinningsstationerna på följande platser för att ta emot ditt farliga avfall:

Lördag 17 september 2022

  • Vretstorp, Rabogatan: 09.00-09.45
  • Östansjö, Hallsbergsvägen: 10.00-10.45
  • Sköllersta, Klockarvägen: 11.15-12.00
  • Pålsboda, vid ICA: 12.45-13.30
  • Svennevad, riksväg 51: 14.00-14.45
  • Hjortkvarn, rastplatsen riksväg 51: 15.15-16.00