Logotyp: Sydnärkes kommunalförbund

El- och elektronikavfall från företag och verksamheter

För att vi ska kunna ta emot elavfallet så måste man:

OBS! Detta gäller endast el- och elektronikavfall. Övrigt farligt avfall från företag och verksamheter hänvisas till annan aktör.