Logotyp: Sydnärkes kommunalförbund

Ny återvinningscentral 2021

Lekeberg

Här kan du följa bygget av den nya ÅVC:n.

Invigning 23 oktober

Lördag morgon, innan öppning.

Lördag morgon, innan öppning.

Inlämningsdelen Farligt avfall.

Inlämningsdelen Farligt avfall.

Grindarna har öppnat och folk har strömmat in.

Grindarna har öppnat och folk har strömmat in.

Tur med vädret på invigningsdagen.

Tur med vädret på invigningsdagen.

Johan Niklasson kommstyrelsens ordf. Lekeberg och

Johan Niklasson kommstyrelsens ordf. Lekeberg och

Andreas Hansson direktionsordf. SNKF invigde centralen.

Andreas Hansson direktionsordf. SNKF invigde centralen.

Sen var det dags för fika.

Sen var det dags för fika.

Nina Glattfelder förbundschef fixar kaffe.

Nina Glattfelder förbundschef fixar kaffe.

Peter var först i kö för att få slänga avfall.

Peter var först i kö för att få slänga avfall.

Stort intresse för att se hur det ser ut uppe på rampen.

Stort intresse för att se hur det ser ut uppe på rampen.

Äntligen öppnas rampen upp...

Äntligen öppnas rampen upp...

En lyckad invigning tycker Andreas Hansson och Nina Glattfelder.

En lyckad invigning tycker Andreas Hansson och Nina Glattfelder.

13 oktober

Containrar har kommit på plats.

Containrar har kommit på plats.

Informationsskylt vid infarten.

Informationsskylt vid infarten.

22 september

Skyltar sätts upp.

Skyltar sätts upp.

Pilar visar färdriktningen.

Pilar visar färdriktningen.

2 september

In- och utfart.

In- och utfart.

Stoppförbud i mittfilen.

Stoppförbud i mittfilen.

19 augusti

Återbrukets personaldel.

Återbrukets personaldel.

Uppe på rampen.

Uppe på rampen.

Här lämnas farligt avfall.

Här lämnas farligt avfall.

Betongfickor till bl a ris och kompost.

Betongfickor till bl a ris och kompost.

12 juli

Rampen från nersidan.

Rampen från nersidan.

Personalbod i anslutning till rampen.

Personalbod i anslutning till rampen.

Uppe på rampen.

Uppe på rampen.

Några portar på plats.

Några portar på plats.

6 juli

Det läggs asfalt som tätning på rampen över butiken...

Det läggs asfalt som tätning på rampen över butiken...

...för att inte fukt skall tränga in.

...för att inte fukt skall tränga in.

28 juni

Staket på rampen.

Staket har börjat sättas på rampen.

Asfalt på rampen.

Asfalt läggs på rampen över återbruksbutiken.

Grå panel sätts på personaldelen för återbruket.

Grå panel sätts på personaldelen för återbruket.

Isolering och skivor sätts på plats.

Isolering och skivor sätts på plats.

16 juni

Nerfartsrampen på plats.

Nerfartsrampen på plats.

Uppe på plattan.

Uppe på plattan.

Bottensyll till garagemodulen.

Bottensyll till garagemodulen.

Översikt.

Översikt.

9 juni

Golvet gjutet i butiksdelen.

Golvet gjutet i butiksdelen.

Återbrukets personaldel.

Återbrukets personaldel.

Full fart på bygget.

Full fart på bygget.

Ny infartsväg till ÅVC:n.

Ny infartsväg till ÅVC:n.

31 maj

Uppfartsrampen på plats.

Uppfartsrampen på plats.

"Tårtbitar" längs med rampen, där containrar skall stå.

"Tårtbitar" längs med rampen, där containrar skall stå.

På rampen.

På rampen.

Mycket förvaringsutrymme under rampen.

Mycket förvaringsutrymme under rampen.

Legoklossar ställs ut till bl a kompost.

Legoklossar ställs ut till bl a kompost.

Staket har börjat sättas.

Staket har börjat sättas.

28 maj

Uppfartsrampen monteras.

Uppfartsrampen monteras.

Uppfarten sett uppifrån rampen.

Uppfarten sett uppifrån rampen.

26 maj

Betongmodulerna ställs på plats.

Betongmodulerna ställs på plats...

Modulerna skruvas ihop.

... och skruvas ihop.

Moduler som skall bli ramp.

Moduler som skall bli ramp.

Stor kran krävs för att lyfta modulerna.

Stor kran krävs för att lyfta modulerna.

Återbrukets personaldel.

Återbrukets personaldel...

Översikt byggnationen.

...som dockas ihop med rampen.

18 maj

Resning av stomme.

Resning av stommen...

Stomresning

...till återbrukets personaldel.

In- och utfartsgrind på plats.

In- och utfartsgrind på plats.

Första lagret med asfalt läggs.

Första lagret med asfalt läggs.

10 maj

Armering och läggning av golvvärme.

Full fart trots regn och rusk.

Balkar på plats till farligt avfalldelen.

Balkar på plats till farligt avfalldelen.

Marken hyvlas och vältras.

Marken hyvlas och vältras.

Rampen ska byggas av betongmoduler.

Rampen ska byggas av betongmoduler.

28 april

Isolering läggs i återbruksdelen.

Isolering läggs i återbruksdelen.

Precision på hög nivå.

Precision på hög nivå.

Välkrattat innan nästa lager.

Välkrattat innan nästa lager.

Förberedelser innan modulerna kommer.

Förberedelser innan modulerna kommer.

21 april

Grunden förbereds för återbruksbutiken.

Grunden förbereds för återbruksbutiken.

Här ser man grundstommen till personalens paviljong.

Här ser man grundstommen till personalens paviljong.

14 april

Här kommer rampen byggas.

Här kommer rampen byggas.

Det gäller att mäta rätt.

Det gäller att mäta rätt.

Här dras fjärrvärmen.

Här dras fjärrvärmen.

Bergskross ska läggas på hela ytan innan bärlagret.

Bergskross ska läggas på hela ytan innan bärlagret.

29 mars

Här läggs fördröjningsmagasin.

Här läggs fördröjningsmagasin.

Rör dras för avlopp.

Rör dras för avlopp.

I de svarta slangarna dras fjärrvärme.

I de svarta slangarna dras fjärrvärme.

Markduk ska läggas innan sista lagret.

Markduk ska läggas innan sista lagret.

16 mars

VA rör läggs ner i marken.

Rör för vatten och avlopp läggs.

Fyllnadsmassor töms.

Det kommer många lass med fyllnadsmassor.

8 mars

Gamla rampen borta.

Nu är den gamla rampen helt bortgrävd.

Här grävs det för VA.

Här grävs det för vatten och avlopp.

Lastbil med fyllnadsmassor.

Lastbil efter lastbil kommer med fyllnadsmassor.

Fyllnadsmassorna läggs ut och packas med välter.

Fyllnadsmassorna läggs ut och packas med välter.

25 februari

Här ser man hur den gamla ÅVC:n försvinner...

Maskiner i aktivitet.

Här är det full aktivitet.

Gamla ÅVC:n

Nu är det inte mycket kvar av den gamla ÅVC:n.

Gamla rampen

Gamla rampen ett minne blott.

L-stöden lyfts bort.

L-stöden lyfts bort.

Asfalten rivs upp.

Asfalten rivs upp.

Den utökade tomten fylls upp.

Den utökade tomten fylls upp.

12 februari

Marken förbereds för kommande fyllnadsmassor.

Marken förbereds för kommande fyllnadsmassor.

Markduk rullas ut.

Markduk rullas ut.

9 februari

Grävning

Utökade tomten förbereds.

Grävningar

En del kan göras innan nuvarande ÅVC stängs.

1 februari

Vegetationsavtäckningen är påbörjad.

Vegetationsavtäckningen är påbörjad.

Vegetationsavtäckning.

Utanför nuvarande ÅVC.