Logotyp: Sydnärkes kommunalförbund

Ny återvinningscentral 2022

Laxå

Här kan du följa bygget av den nya ÅVC:n.

Invigning 28 januari

Jättekul att så många kom på invigningen...

Jättekul att så många kom på invigningen...

...av ÅVC:n trots kort varsel.

...av ÅVC:n trots kort varsel.

Tre körfiler...

Tre körfiler...

...med stoppförbund i den mittre.

...med stoppförbund i den mittre.

Spännande med alla olika fraktioner.

Spännande med alla olika fraktioner.

Förbundschef Nina Glattfelder hälsar välkommen!

Förbundschef Nina Glattfelder hälsar välkommen!

13 januari

Det mesta är nu på plats.

Det mesta är nu på plats.

Rätt riktning.

Rätt riktning.

19 november

Personalboden kom på lastbil.

Personalboden kom på lastbil.

Rampen med skärmtak för farligt avfall och elektronik.

Rampen med skärmtak för farligt avfall och elektronik.

26 oktober

Farligt avfall delen byggs upp.

Farligt avfall delen byggs upp.

Portar börjar komma på plats.

Portar börjar komma på plats.

Skyltar som visar de olika fraktionerna.

Skyltar som visar de olika fraktionerna.

Översikt över rampen.

Översikt över rampen.

2 september

Moduler till nerfartsrampen.

Moduler till nerfartsrampen.

Betongfickor till bl a trädgårdsavfall.

Betongfickor till bl a trädgårdsavfall.

19 augusti

Rampen byggs av betongmoduler.

Rampen byggs av betongmoduler.

Modulerna lyfts på plats.

Modulerna lyfts på plats.

6 juli

Nu asfalteras det för fullt.

Nu asfalteras det för fullt.

Stora ytor går åt till en återvinningscentral.

Stora ytor går åt till en återvinningscentral.

Asfaltsmaskinerna går för högtryck.

Asfaltsmaskinerna går för högtryck.

In- och utfartsgrindar på plats.

In- och utfartsgrindar på plats.

30 juni

Belysningsarmaturer sätts upp.

Belysningsarmaturer sätts upp.

Förberedelse inför asfaltering.

Förberedelse inför asfaltering.

26 maj

Bergskross på ÅVC-tomten.

Bergskross läggs innan bärlager.

Vatten och avlopp i Laxå.

Här dras vatten och avlopp.

10 maj

ÅVC tomten i Laxå.

Stor yta som ska fyllas och matchas med...

Ny väg till ÅVC Laxå.

...nya vägen som byggs.

14 april

Det går åt en hel del fyllnadsmassor.

Det går åt en hel del fyllnadsmassor.

Markduk läggs ut.

Markduk läggs ut.

30 mars

Skogen är avverkad.

Skogen är avverkad.

Fyllnadsmassor läggs ut.

Fyllnadsmassor läggs ut.

Tomten fylls med fyllnadsmassor.
Grävmaskin.

16 mars

Byggväg över Svartebäcken till ÅVC-tomten.

Byggväg över Svartebäcken till ÅVC-tomten.

Vegetationsavtäckning.

Vegetationsavtäckningen är i full gång.