Logotyp: Sydnärkes kommunalförbund

Ny återvinningscentral 2017

Askersund

Här kan du följa bygget av den nya ÅVC:n fram till invigningen.

2 september DEN STORA DAGEN!

Invigningen startade med tal...

...och fortsatte med fika och tipspromenad.

Klockan 11.15 släpptes trafiken på.

Plats för många bilar samtidigt.

1 september sista småfixet innan öppning

Målning av linjer för vägvisning.

Container till återbruksprylar.

Betongfickor till bl a ris och kompost.

Insamling av tidningar och förpackningar.

17 augusti drygt två veckor kvar till öppning

Infartsskylt med områdeskarta

Ytan sopas ren från överflödig sand.

9 augusti börjar även detaljer ta form

Dropboxar till bl a spillolja.

Gott om förvaring till t ex sopkärl under rampen.

24 juli är det mesta på plats

In och utfartsgrindar på plats.

Här under tak lämnas farligt avfall.

20 juli staketen på plats och grindarna monteras

Gott om plats på rampen

Infartsgrind monteras

Hela rampen från baksidan.

Rampen sedd från Vretstorpsvägen.

14 juli fixas det med förrådsutrymmen

Förvaring för farligt avfall

Faluröd personalbod

 11 juli Rampen på plats

Räcket på rampen.

Containerplatserna klara.

Personalbod och farligt avfall på rampen.

Tvätthall/personalbod bekläds.

6 juli byggs det betongfickor vid infarten och skärmtak på rampen.

Här kör man upp på rampen.

Här byggs tak för farligt avfall och elektronik.

Betongfickor för ris, kompost och schaktmassor.

Nerfartsrampen strax efter soluppgång.

30 juni är de flesta modulerna på plats

Nerfartsrampen nästan klar.

Moduler till uppfartsrampen.

På några få dagar är alla moduler på plats.

Personalbod, kontor och omklädningsrum.

28 juni  Den flexibla rampen byggs av prefabricerade betongmoduler

Rampen byggs av betongmoduler.

I väntan på att komma på plats.

Mycket förrådsyta under rampen.

Personalbod byggs i ramphöjd.

En mobilkran lyter de tunga modulerna på plats.

Hela ÅVC-området.

21 juni börjar man se slutet på all stenläggning

Stenläggningen snart klar.

Moduler till rampen.

Så här ser det ut den 15 juni

Stängsel är på gång och motorvärmare på plats.

Det mesta av stenläggningen är klart.

7 juni är det dags för nytt lager

Sten läggs ovanpå ett lager asfalt och grus.

Detta blir en hållbarare yta än asfalt.

Stolpar sätts upp till staket.

Här läggs sten på plats.

Ca: 9000 m³ läggs på några veckor.

Flaggstängerna på plats.

1 juni har man kommit så här långt

Denna vecka läggs ett lager asfalt.

Nästan som ett flygfält.

Plats för personalbod.

Infarten till centralen.

11 maj är det förberett för flera gjutningar

Dagvattenrännor på plats, nästa steg är gjutning.

Brunnar till oljeavskiljare, dagvatten och vattenmätare.

Här blir fundamenten till grindstolparna.

Infartsgrindarna har kommit.

Här ska fundamenten till personalboden gjutas.

Flaggstänger och staket.

Så här långt har man kommit den 27 april

Här läggs el och fiber ner i marken. Grushögarna är förstärkningslager för att marken ska hålla för alla tunga fordon. Vatten och avlopp är så gott som klart.

Den 4 april grävs det både här och där

Vatten och avloppsledningar börjar komma på plats...

Här byggs ett fördröjningsmagasin för att kunna ta hand om allt dagvatten vid stora nederbörder.

Så här såg det ut den 15 mars

Första spadtaget har satts och nu grävs det för fullt i området vid Ullavivägen i Askersund.

Den mesta terrasseringen (schaktningen) är gjord och nu är det dags att börja gräva ledningar för vatten, avlopp, el och data.