Logotyp: Sydnärkes kommunalförbund

Slam och latrin - Laxå kommun


Slam

Närkefrakt utför tömning av enskilda avloppsbrunnar, slamavskiljare och slutna tankar samt fakturerar för dessa tjänster.


Slamtömningstaxa 2019

 • Slambrunn eller tank
  • Mindre än 1,5 m³: 617 kr
  • 1,6-3,0 m³: 833 kr
  • 3,1-6,0 m³: 1 113 kr
  • Större än 6,0 m³: 200 kr/m³
  • Slanglängd över 20 m: 79 kr/10 m
 • Tillägg
  • Akut slamtömning inom 24 timmar (vardagar 07.00-16.00): 699 kr
  • Slamtömning inom 5 dagar (vardagar 07-16.00): 184 kr
  • Tömning av köksbrunn (i samband med tömning av slambrunn): 184 kr

Latrin

Latrinbehållare ställs ut av fastighetsägaren och hämtas vid soptunnan eller sopbilens ordinarie körväg.

Latrinkärl köps av fastighetsägaren eller nyttjanderättshavaren. Kärl finns att köpa på återvinningscentralen i Askersund, återvinningscentralen vid Mosjön i Laxå, återvinningscentralen i Hallsberg och återvinningscentralen i Fjugesta. Till varje kärl medföljer en etikett som skall sitta på latrinkärlet vid hämtning. Det visar att kärlet är betalt.

Kärl utan etikett hämtas ej.

Priset är 350 kr/kärl . I kärlpriset ingår samtliga kostnader såsom hämtning, transport, destruktion av latrinet vid reningsverk samt moms.