Logotyp: Sydnärkes kommunalförbund

Slam och latrin - Hallsbergs kommun

Slam

Ösab utför tömning av enskilda avloppsbrunnar, slamavskiljare och slutna tankar i Hallsbergs kommun. Sydnärkes kommunalförbund fakturerar för dessa tjänster.

 

 

Slamtömningstaxa 2019

  • Slambrunn eller tank: 0-4,0 m³: 855 kr 
  • Tilläggvolym över 4,0 m³: 200 kr / m³
  • Tömning av köksbrunn: 350 kr
  • Slanglängd över 20 meter: 79 kr / 10 meter

Slanglängd: den totala slanglängden som krävs vid tömning, dvs hur slangen faktiskt dras (ej fågelvägen), ex. runt buskar och ända ner i brunnen.

Latrin

Latrinbehållare ställs ut av fastighetsägaren och hämtas vid soptunnan eller sopbilens ordinarie körväg.

Latrinkärl köps av fastighetsägaren eller nyttjanderättshavaren. Kärl finns att köpa på återvinningscentralen i Askersund, återvinningscentralen vid Mosjön i Laxå, återvinningscentralen i Hallsberg och återvinningscentralen i Fjugesta. Till varje kärl medföljer en etikett som skall sitta på latrinkärlet vid hämtning. Det visar att kärlet är betalt.

Kärl utan etikett hämtas ej.

Priset är 350 kr/kärl . I kärlpriset ingår samtliga kostnader såsom hämtning, transport, destruktion av latrinet vid reningsverk samt moms.