Logotyp: Sydnärkes kommunalförbund

2020-01-17

Värmeljuskoppar

Värmeljuskoppar

...lämnas på återvinningscentralen och sorteras som Metallskrot.

Värmeljuskopparna ska ligga i containern för Metallskrot, men först ska vekeshållaren pillas bort innan de läggs i containern, då hållaren är magnetisk och koppen av aluminium inte är det.

Ingen fara om du inte gjort detta...

Sopkärl med värmeljuskoppar.

Lägg dem i tunnan för VÄRMELJUSKOPPAR (som finns på återvinningscentralen).

Vi samarbetar med Askersunds kommuns Dagliga Verksamhet som fixar isär dem och lägger dem i containern för Metallskrot.

Tack för att du bidrar till en bättre miljö!