Logotyp: Sydnärkes kommunalförbund

2016-07-04

Så här sorterar  vi vårt avfall

 Plockanalyser har gjorts i alla våra kommuner

Under våren har det genomförts plockanalyser som ska visa ett genomsnittsvärde på vad som läggs i soptunnan.

I Askersund, Laxå och Lekeberg var syftet att se hur mycket matavfall som läggs i de gröna påsarna och att det bara ligger matavfall i dem. I alla kommuner ville vi även se hur mycket producentansvarsmaterial (tidningar, pappers-, plast-, glas- och metallförpackningar) och farligt avfall som hamnar i tunnan.

Resultatet av detta visar:

  • Ca: 30-35 % av avfallet är producentansvarsmaterial
  • Ca: 25 % är matavfall (efter att "gröna påsen" är bortplockad)
  • I Hallsberg är 48% matavfall (så det finns mycket att lägga i den gröna påsen nu när matavfallsinsamling är införd)
  • Mindre än 0,5% är farligt avfall
  • Gröna påsens innehåll visar mycket rent, 92-95 % är matavfall, 5 % är "grön påse" och resten små mängder hushållspapper (som är tillåtet att lägga i den gröna påsen om man t. ex. torkat stekpannan med det)

Här kan du läsa våra plockanalyser

                                                 Mycket bra jobbat alla gröna påsen användare!

Vad kan vi göra för att bli ännu bättre?

  • Lämna producentansvarsmaterial på någon av återvinningsstationerna
  • Lägga ALLT matavfall i den gröna påsen
  • Lämna ditt farliga avfall på återvinningscentralen (småbatterier kan du även lämna på de flesta återvinningsstationer eller i din matvarubutik)

 

 

                                                   Tänk på miljön och sortera ditt avfall!

 

återvinningsstation i Askersund

matavfall i grön påse

återvinningscentral Fjugesta