Logotyp: Sydnärkes kommunalförbund

Ny konstruktion av avfallstaxan.

Smarta och Smita på kontoret

Gäller from 1 juni i Askersunds kommun.

From 2020-06-01 har Askersunds kommun en ny konstruktion av avfallstaxan vilket innebär att taxan kommer att bestå av en fast/grundavgift och en rörlig avgift.

Den fasta avgiften tas ut per hushåll/verksamhet och ska bland annat finansiera administration, drift av återvinningscentraler, information, miljö- och utvecklingsarbete samt insamling och behandling av farligt avfall. Den rörliga avgiften ska bekosta insamling, bortforsling och omhändertagande av mat- och restavfall. Avgiften påverkas bl.a. abonnemangsval, antal behållare, behållarvolym och hämtningsintervall.

Den totala höjningen av taxan blir 1,3%.