Logotyp: Sydnärkes kommunalförbund

Ny konstruktion av avfallstaxan

Taxedokument

Gäller från 1 juni 2020 i Askersunds och Laxå kommun.

From 2020-06-01 har Askersunds och Laxå kommun en ny konstruktion av avfallstaxan vilket innebär att taxan kommer att bestå av en fast/grundavgift och en rörlig avgift.

Den fasta avgiften tas ut per hushåll/verksamhet och ska bland annat finansiera administration, drift av återvinningscentraler, information, miljö- och utvecklingsarbete samt insamling och behandling av farligt avfall. Den rörliga avgiften ska bekosta insamling, bortforsling och omhändertagande av mat- och restavfall. Avgiften påverkas bl.a. abonnemangsval, antal behållare, behållarvolym och hämtningsintervall.

Läs mer under Avgifter & regler, välj aktuell kommun.