Logotyp: Sydnärkes kommunalförbund

2015-10-29

Matavfallsinsamling i Hallsberg

Under andra halvåret 2016 kommer insamling av matavfall införas i Hallsbergs kommun.

Direktionen har fattat beslut om införande av matavfallsinsamling i Hallsbergs kommun vid sitt sammanträde i oktober.
Insamlingen kommer att ske på samma sätt som i övriga sydnärkekommuner, dvs genom sortering i gröna plastpåsar. Dessa ska läggas i det vanliga sopkärlet tillsammans med sopor som ska förbrännas. De gröna påsarna kommer att sorteras ut på optisk väg och matavfallet går till framställning av biogas och biogödsel.
Inför starten av insamlingen kommer förbundet att distribuera ut behållare för den gröna påsen, påsar samt information om hur man ska gå till väga. Alla, oavsett om man bor i villa eller i flerfamiljshus, kan genom denna lösning sortera sitt matavfall.
Insamlingen av matavfall är en viktig miljöfråga och kommuninnevånarna i Hallsberg ges, genom beslutet, möjlighet att bidra till att matavfallet kan återvinnas.