Logotyp: Sydnärkes kommunalförbund

2015-09-25

Märkning av avfallskärl i Lekebergs kommun

Inom några veckor kommer "Lekebergsborna" att få ett brev med innehållande etikett till sin soptunna.

Vi inför nu ett system i Lekebergs kommun för att underlätta hantering vid ex. byte av kärl, identifiering av ditt kärl m.m. Varje tunna ska ha en etikett som talar om tjänstenummer, vilken fastighet kärlet tillhör och abonnemangsform. Detta bidrar till att vi tömmer rätt avfallskärl och att vi tömmer avfallskärlen i de intervaller som kunden betalar för. Systemet kommer även bidra till att vi kan ge dig som kund en bättre service.

De som endast har sophämtning under sommarhalvåret kommer att få etikett under våren 2016.

Vi ber dig att snarast klistra på etiketten på kärlet, dock senast 1 november. Om du själv inte har möjlighet att klistra på etiketten, så kontakta oss så hjälper vi gärna till.