Logotyp: Sydnärkes kommunalförbund

2016-01-29

Märkning av avfallskärl i Hallsbergs kommun

Inom några veckor kommer "Hallsbergsborna" få ett brev med innehållande etikett till sitt sopkärl.


Vi byter nu ut etiketterna på sopkärlen i Hallsbergs kommun för att få rätt i vårt system. Detta för att underlätta vid ex. byte av kärl, identifiering av kärl m.m.

Varje tunna ska ha en etikett som talar om tjänstenummer, vilken fastighet kärlet tillhör och abonnemangsform. Detta bidrar till att vi tömmer rätt avfallskärl och att vi tömmer avfallskärlen i de intervall som kunden betalar för.

De som endast har sophämtning under sommarhalvåret kommer att få etikett under våren 2016.

Vi ber dig att snarast klistra på etiketten på kärlet, dock senast 1 mars. Om du själv inte har möjlighet att klistra på etiketten, så kontakta oss så hjälper vi gärna till.