Logotyp: Sydnärkes kommunalförbund

2017-10-24

Lätt och rätt med använt fett

Återvinn fett på rätt sätt!

Om det blir stopp i rören är det både kostsamt och tidskrävande att åtgärda. Enklast är att vi alla gör rätt från början. Så, låt oss hålla fettet borta från våra avlopp. 

Med hjälp av Miljötratten tar du på ett enkelt sätt hand om överblivet matfett - utan kladd och otrevlig lukt.

Läs mer om Miljötratten här

Välkommen att hämta en miljötratt på någon av våra återvinningscentraler.