Logotyp: Sydnärkes kommunalförbund

Information om Covid-19

Covid-19

Så påverkas sophämtning och återvinningscentraler

I dagsläget hämtas hushållssopor enligt ordinarie schema och återvinningscentralerna har öppet på ordinarie tider.

Om vi däremot får personalbrist och behöver vidta åtgärder kommer vi att prioritera sophämtningen. Det kan därför bli aktuellt med ändring eller nerdragning av öppettider på återvinningscentralerna.

Du som privatperson kan hjälpa till genom att göra tre enkla saker:

1. Se till att dina sopor är korrekt förpackat i påsar och förslut med dubbelknut innan du kastar det i sopkärlet. Detta skyddar dina sophämtare och de som ska hantera avfallet därefter från eventuell smitta i avfallet. Det gäller förstås särskilt om någon i hushållet är sjuk, men det är en bra regel att hålla sig till alla dagar.

2. Ställ inga soppåsar bredvid sopkärlet. Det lockar fåglar och skadedjur som sprider ut innehållet och sophämtare riskerar utsättas för direktkontakt med avfallet.

3. Begränsa antalet besök till återvinningscentralen. Vissa kommuner har begränsat öppethållandet, så kolla aktuella öppettider. Håll avstånd inne på anläggningen och låt barn vänta kvar i bilen. När smittspridning förekommer är det särskilt viktigt att sophämtningen fungerar – alltså är det särskilt viktigt att hjälpa till att hålla sophämtare och andra som ser till att ta hand om avfall friska. Det krävs bara ett kortvarigt stopp i avfallsinsamlingen innan kärlen blir överfulla, vilket innebär mer mat för skadedjuren som därmed förökar sig. Om sophämtningen och/eller avfallsmottagning försenas kan det också medföra en betydande risk för skador på natur och miljö.