Logotyp: Sydnärkes kommunalförbund

2018-06-14

Hantering av invasiva växter

Lämnas separat på återvinningscentralen

Invasiva växter är växtarter som inte tillkommit i Sverige av naturlig väg. Detta är växter som är starkare än våra egna växtarter och kan negativt påverka växtlighet, därav gäller annan hantering.

Växter som tar över i trädgården som t ex lupiner, kungsängslilja eller jätteloka lämnas separat väl inpackat till personal på återvinningscentralen.

Det får ej blandas med övrigt trädgårdsavfall.