Logotyp: Sydnärkes kommunalförbund

2015-10-26

FTI tvingas leta ny plats för återvinningsstation i Hallsberg

Den 30 oktober kommer återvinningsstationen på Västra Storgatan att tas bort.Utdrag ur Förpacknings & Tidningsinsamlingens pressmeddelande 2015-10-21

Den 30 oktober kommer återvinningsstationen på Västra Storgatan att tas bort.Orsaken är att markägaren planerar att bygga ut sin verksamhet och behöver använda platsen där stationen står. Förpacknings- och Tidningsinsamlingen (FTI) som ansvarar för landets alla återvinningsstationer planerar att söka bygglov på tomten intill och förutsatt att kommunen ger sitt godkännande kan stationen återinrättas våren 2016.

Till dess återvinningsstationen kan ställas tillbaka hänvisar FTI återvinnare till sina andra återvinningsstationer i centrala Hallsberg, närmast vid Nytorsgatan 33, Norrgårdsgatan och Högtorpsgatan. Även kommunens återvinningscentral har behållare för förpackningar och tidningar där material kan lämnas under ordinarie öppettider.

Det är alltid olyckligt när en återvinningsstation måste tas bort men vi kommer göra vad vi kan för att snabbt få tillbaka den, säger Ulla Krohn, regionchef på Förpacknings- och Tidningsinsamlingen (FTI). – Jag hoppas att alla återvinnare fortsätter att källsortera och lämna sina förpackningar och tidningar vid de stationer som vi hänvisar till. Självklart ser vi över och justerar tömningsintervallen på dessa platser för att möta ökade volymer där.

Vi välkomnar att besökare kontaktar oss, om det skulle bli fullt i behållarna, menar Ulla Krohn och fortsätter, – Ett tips är att använda funktionen ”Hitta en återvinningsstation”, som finns väl synligt på vår hemsida www.ftiab.selänk till annan webbplats. Där kan man se när alla våra stationer töms och städas och även anmäla om det behövs extratömningar på någon plats.

Återvinningsstationer ger hushåll möjlighet att lämna sina pappers-, plast-, metall- och glasförpackningar samt tidningar till återvinning. Grovsopor lämnas till någon av kommunens återvinningscentraler. På FTI:s hemsida kan företag och andra verksamheter hitta var de gratis kan lämna sina verksamhetsförpackningar, www.ftiab.se/mottagningspunktlänk till annan webbplats.

I det större perspektivet bidrar återvinning av alla våra förpackningar och tidningar till att vi aktivt sparar på jordens ändliga resurser vid tillverkning av nya förpackningar, produkter, glas och tidningar. Miljömässigt bidrar det till vinst – varje gång!

Det är FTI:s uppdrag att samla in och se till att förpackningar och tidningar återvinns. Det gör man bland annat genom de 5 800 återvinningsstationer som finns runt om i hela Sverige.

För ytterligare information:

Ulla Krohn, Regionchef på Förpacknings- och Tidningsinsamlingen                      

Tel: 08-566 144 04

ulla.krohn@ftiab.se

För allmän information om avfall och källsortering, se www.sopor.nulänk till annan webbplats.