Logotyp: Sydnärkes kommunalförbund

2017-02-02

Förslag till ny avfallsplan och nya renhållningsföreskrifter

Sydnärkes kommunalförbund har tagit fram ett förslag till ny avfallsplan och nya renhållningsföreskrifter som härmed ställs ut för samråd.

Möjligheter finns t o m 24 mars att lämna synpunkter på förslaget.

Dokumenten finns att ladda ner här eller att hämta i pappersform på Sydnärkes kommunalförbunds kontor på Södra Allén 2 i Hallsberg.

 

Kommunal avfallsplan 2017-2020PDF

Bilaga 1 Nulägesbeskrivning av Sydnärkes kommunalförbunds avfallshantering år 2015PDF

Bilaga 2 ÅtgärdsplanPDF

 

Renhållningsföreskrifter för förbundetPDF

Bilaga A SorteringsanvisningarPDF