Logotyp: Sydnärkes kommunalförbund

2016-12-13

Företagskuponger  2017

Fr o m 2017 införs företagskuponger för lämnande av grovavfall på våra återvinningscentraler.

Dessa gäller för lämnande av grovavfall på Hallsbergs-, Laxås- och Lekebergs återvinningscentraler. När Askersunds nya återvinningscentral öppnar gäller de även där.

De säljs i häften om 10 st kuponger och ett häfte kostar 2 500 kr inkl moms. För varje kupong får företag lämna upp till 2 m³ grovavfall (ej farligt avfall).

Kuponger köper du genom vår kundtjänst tel: 0582-68 57 00