Logotyp: Sydnärkes kommunalförbund

2020-03-10

Fler förpackningar
lämnade till återvinning 2019

FTI:s logga

FTI:s pressmeddelande 2020-03-04

Intresset för miljö och hållbarhet har aldrig varit större och återvinning är något som engagerar många. Ny statistik från Förpacknings- och tidningsinsamlingen (FTI) visar att varje person i Sverige i genomsnitt lämnade in 62 kilo förpackningar och tidningar till återvinning under förra året. Totalt samlades 643 000 ton förpackningar och tidningar in. Mängden motsvarar 3 405 fotbollsplaner.
Varje år presenterar Förpacknings- och tidningsinsamlingen, FTI, statistik som visar hur många förpackningar och tidningar som de svenska hushållen har lämnat in till återvinning under året. Årets statistik visar att mängden
förpackningar som lämnades in till återvinning i Sverige under 2019 ökade jämfört med året innan.

- Det är fantastiskt att viljan att återvinna är så stor! Sverige är ett av de bästa länderna i Europa på återvinning, men vi behöver bli ännu bättre. Här kan alla bidra. Varje insamlad förpackning gör skillnad, säger Veronica Foberg Gustafsson, kommunikationschef på FTI.


Statistiken är ett resultat av det som Sveriges hushåll har lämnat till återvinning via FTI. 2019 års statistik visar att mängden insamlade glas-, pappers-, plast- och metallförpackningar totalt sett ökade med 4 procent jämfört med 2018 och att ökningen var störst avseende metall och plast, som båda ökade med drygt 6 procent var.


- Vi är mycket glada över att se att trenden för insamlade förpackningar fortsatt går åt rätt håll. Extra glädjande är att fler plastförpackningar har lämnats in, något som vi på FTI jobbat för under en längre tid både med producenter och
konsumenter. Vi vet att mer än hälften av alla plastförpackningar hamnar i hushållssoporna idag, schampoflaskor och kladdiga matförpackningar får inte alltid chansen att bli återvunna vilket är olyckligt. En enda återvunnen plastflaska sparar till exempel lika mycket energi som krävs för att hålla en glödlampa lysande i tre timmar, säger Veronica Foberg Gustafsson, kommunikationschef på FTI.


Statistiken visar också att mängden insamlade tidningar minskade jämfört med 2018, vilket är ett resultat av förändrade mediekonsumtionsvanor. Volymen tidningar har under en tioårsperiod minskat med i medeltal 9 procent årligen och prognoser visar att denna utveckling nu accelererar till drygt 13 procent årligen.

Förpackningar av (kg per invånare)


2018

2019

GLAS

21,822,1

PAPPER

13,9

14,6

PLAST

7,5

7,9

METALL

1,6

1,7

TIDNINGAR

18,7

16,0

För mer information, vänligen kontakta:
Veronica Foberg Gustafsson, kommunikationschef, Förpacknings- och Tidningsinsamlingen, FTI, veronica.foberg.gustafsson@ftiab.se, 070-212 16 44


Information om insamlingsstatistiken:
Insamlingsstatistiken baseras på mätningar av antalet förpackningar och tidningar som svenska hushåll har lämnat till återvinning på någon av FTI:s över 5000 återvinningsstationer i landet, eller via de 1,9 miljoner hushåll som återvinner direkt i fastigheten. På FTI:s webbsida redovisas uppgifter om mängden förpackningar och tidningar som FTI:s entreprenörer har samlat in i varje kommun, delat på antal invånare i kommunen. Vid jämförelser och slutsatser om hur mycket hushåll lämnar till återvinning bör en rad förklaringsvariabler beaktas, till exempel att:
- boende i en kommun kan exempelvis lämna sina förpackningar och tidningar i andra kommuner än hemkommunen, till exempel i samband med inköps- eller arbetsresor eller vid fritidsboende i andra kommuner.
- Entreprenörernas tömningsbilar kör över kommungränser för att miljöoptimera transporterna.
- det kan finnas lokala återvinningslösningar som gör att tidningar och förpackningar inte ingår i FTI:s statistik. Statistiken anges i kilo per fast boende invånare och år (per 31 december samma år). Material FTI får in enligt statistiken, sänds till kontrakterade återvinningsanläggningar för att sorteras för återvinning till nya förpackningar, tidningar och andra produkter. För mer information om insamlingsstatistiken och lista över resultat per kommun, vänligen besök: https://ftiab.se/insamlingsstatistik
Förpacknings- och Tidningsinsamlingen (FTI) ansvarar för insamling och återvinning av förpackningar och tidningar från landets hushåll via återvinningsstationer och fastighetsnära insamlingsplatser. FTI ägs till lika stora delar av de fem materialbolagen Returkartong, Svensk Plaståtervinning, Svenska Metallkretsen, Pressretur och Svensk GlasÅtervinning. Läs mer på www.ftiab.se