Logotyp: Sydnärkes kommunalförbund

2016-10-03

Återvinnings-stationen i Åmmeberg stängs 

 

Återvinningsstation stängs i industriområdet

Återvinningsstationen vid industriområdet i Åmmeberg tas bort den 12 oktober med hänsyn till att markägaren kommer använda platsen för andra ändamål. Förpacknings- och Tidningsinsamlingen (FTI) hänvisar alla återvinnare till andra återvinningsstationer i kommunen då ingen finns nära i området.

På FTI:s hemsida kan man snabbt hitta den återvinningsstation som ligger närmast från där man befinner sig och se uppgifter om när den töms och städas, www.ftiab.se/hitta-atervinningsstationlänk till annan webbplats. Genom att lägga in en genväg på skärmen i mobiltelefonen kan man snabbt komma till just den websida på en hemsida, som man ofta använder.

– Det är alltid olyckligt när en återvinningsstation försvinner med hänsyn att tillgängligheten försämras för våra återvinnare, säger Ulla Krohn, regionchef på Förpacknings- och Tidningsinsamlingen (FTI). – I samarbete med kommunen söker vi nu en ersättningsplats. Det är ju i själva verket konsumenterna som startar återvinningen av förpackningar och tidningar när de sorterar dem i hemmet för att sedan lämna dem till återvinning.

Återvinningsstationer ger närboende hushåll möjlighet bidra till att öka återvinningen genom att lämna sina pappers-, plast-, metall- och glasförpackningar samt tidningar till återvinning, vilket väsentligt bidrar till att vi aktivt sparar på jordens ändliga resurser vid tillverkning av nya förpackningar, produkter, glas och tidningar.

För grovsopor hänvisar FTI till fastighetsägarens miljö- eller grovsoprum, till information på kommunens hemsida eller till annan tillgänglig återvinningsanläggning för att motverka nedskräpning. FTI arbetar för att alla återvinningsstationer ska vara trygga platser att gå till, till förmån för invånare i de områden där de är placerade.

Företag och andra verksamheter hittar var de gratis lämnar sina verksamhetsförpackningar på FTI:s hemsida, www.ftiab.se/mottagningspunktlänk till annan webbplats.

För ytterligare information:

Ulla Krohn, regionchef, Förpacknings- och Tidningsinsamlingen (FTI)

Telefon 08-566 144 04, ulla.krohn@ftiab.se

 

Fakta

Det ska vara lätt att göra rätt. På FTI:s hemsida kan du se kortfilmer och testa dina återvinnarkunskaper i quizet Åter-vinneriet, www.ftiab.se/atervinnerietlänk till annan webbplats. Du få också svar på många av dina frågor på www.ftiab.se/sorteringlänk till annan webbplats och www.ftiab.se/myterlänk till annan webbplats .

För allmän information om avfall och källsortering, se www.sopor.nulänk till annan webbplats.