Logotyp: Sydnärkes kommunalförbund

2015-04-27

Ändrad sortering av värmeljuskoppar

Värmeljuskoppen ska hanteras och sorteras som metall och lämnas på Återvinningscentralen.

I mars kom Naturvårdsverket med sin tolkning av ett förtydligande för värmeljuskoppar gjort av EU, rörande EU-direktivet för producentansvar. Enligt EU finns det inte något producentansvar för värmeljuskoppar eftersom de inte räknas som en förpackning. Därför är återvinningsstatio­nen fel plats för att ge dessa ett nytt liv.

Förpacknings- och Tidningsinsamlingen (FTI) som ansvarar för insamling och återvinning av förpackningar och tidningar i hela landet, har fått besked av Naturvårdsverket att värmeljuskoppen inte ska betraktas som en förpackning. Naturvårdsverket hänvisar i meddelande till sin tolkning av ett förtydliganden från EU om vad som ska anses vara förpackningar och inte. Som en konsekvens av deras tolkning, ska det avfall som uppstår när värmeljus brunnit ut, hanteras av kommunerna.

– Vi kan inte längre ta emot några värmeljuskoppar i våra återvinningsbehållare med hänvisning till beskedet från Naturvårdsverket, säger Kent Carlsson, vd på Förpacknings- och Tidningsinsamlingen (FTI). – Vårt uppdrag är att se till att täcka våra kostnader utan att gå med vinst. Med den nya tolkningen behöver de producenter som säljer värmljuskopparna inte längre betala för insamling och återvinning av kopparna. En kostnad som för varje kilo aluminium uppgår till 2 kronor och 21 öre netto.

Eftersom värmeljuskoppen inte definieras som en förpackning så ska koppen ska hanteras och sorteras som metall och lämnas på Återvinningscentralen.