Logotyp: Sydnärkes kommunalförbund

2018-03-07

500 Grönt kort användare

Nu har över 500 personer Grönt kort på återvinningscentralen i Askersund.

Intresset är stort för att få "Grönt kort", och därmed tillgång till återvinningscentralen alla dagar i veckan mellan kl: 8.00 - 21.00. Många tycker att det är jättebra att slippa passa öppettiderna och kunna åka när det passar en själv. Hittills har det fungerat över förväntan och vi hoppas att det fortsätter likadant.

För att få "Grönt kort" måste man gå en kortare utbildning i hur återvinningscentralen fungerar och sedan registreras man som användare och kan använda sitt körkort som nyckel till grinden.

Grönt kort är till för privathushåll som är kunder hos Sydnärkes kommunalförbund.