Logotyp: Sydnärkes kommunalförbund

Farligt avfall - Hallsbergs kommun

Vill du veta mer om hur ditt avfall ska sorteras kan du gå in på www.sopor.nulänk till annan webbplats. Farligt avfall ska lämnas in på kommunens återvinningscentrallänk till annan webbplats. I våra kommuner finns även Röda slingan, en årligt återkommande insamling av farligt avfall och smått el- och elektronikavfall.

Röda slingan

Röda slingan stannar vid återvinningsstationerna på följande platser för att ta emot ditt farliga avfall:

Lördag 21 september 2019

  • Vretstorp, Rabogatan: 09.00-09.45
  • Östansjö, Hallsbergsvägen: 10.00-10.45
  • Sköllersta, Klockarvägen: 11.15-12.00
  • Pålsboda, vid ICA: 12.45-13.30
  • Svennevad, riksväg 51: 14.00-14.45
  • Hjortkvarn, rastplatsen riksväg 51: 15.15-16.00