Logotyp: Sydnärkes kommunalförbund

Farligt avfall

 

Avfall som har egenskaper som gör att det kan medföra skador på människor eller miljön klassas som farligt avfall.

 

 Exempel på farligt avfall

 • Färg
 • Lösningsmedel
 • Sprayburkar som innehåller färg, lim eller liknande
 • Glödlampor och lysrör
 • Rengöringsmedel
 • Batterier
 • El-avfall
 • Kylarvätskor
 • Spilloljor
 • Mediciner, sprutor och kanyler (lämnas på apoteket)

Nu kan du hämta en burk på apoteket att lägga dina använda sprutor och kanyler i. När den är full lämnar du sedan in den på apoteket igen.

Vill du veta mer om hur ditt avfall ska sorteras kan du gå in på www.sopor.nulänk till annan webbplats. Farligt avfall ska lämnas in på kommunens återvinningscentral.

Farligt avfall ska hanteras skilt från annat avfall. Det måste hanteras så att det inte riskerar att komma ut i avlopp eller till omgivningen och så att de inte kan orsaka andra skador.

Så funkar återvinningen av elavfall - Se filmenlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

 

Röda slingan

 

Röda slingan är en årligt återkommande insamling av farligt avfall och smått el- och elektronikavfall som körs i våra kommuner. Hämtschema för Röda Slingan hittar du under respektive kommun.

 

Det här kan du lämna till Röda slingan

 • Sprayflaskor och sprayburkar
  • Ex. Hårspray, impregneringsmedel, spraydeodorant, raklödder m.m. Det är inte bara innehållet som kan vara farligt av fall. Själva behållaren kan också vara farlig, den kan explodera vid hög värme.
 • Färg, lack och lim
  • Ex. nagellack, skokräm, målarfärg, lim, lack, använda penslar, m.m. Tänk på att allt som använts för att torka av färg eller lösningsmedel också är farligt avfall.
 • Smått el- och elektronikavfall (pga platsbegränsning ej större än en vanlig mikrovågsugn)
  • Ex, hörlurar, mobiltelefoner, miniräknare, m.m. Allt som rör sig, lyser eller låter, drivs med sladd eller har batteri.
 • Lampor och lysrör
  • Var försiktig med lågenergilampor och lysrör så att de inte går sönder, de innehåller kvicksilver. När lamporna lämnas till återvinning kan lyspulvret i dem användas till nya lampor.
 • Batterier
  • Ex. engångs-, knappcells- och laddningsbara batterier. Många batterier innehåller tungmetaller som är farliga för människor och miljö. Om batterierna lämnas in kan många av metallerna återvinnas.
 • Övriga kemikalier
  • Ex. parfym, spillolja, bekämpningsmedel, klorin m.m.

Det här tas inte emot av Röda slingan