Logotyp: Sydnärkes kommunalförbund

Avgifter och regler - Askersunds kommun

From 2020-06-01 har avfallstaxan en ny konstruktion vilket innebär att taxan kommer att bestå av en fast/grundavgift och en rörlig avgift.

Den fasta avgiften tas ut per hushåll/verksamhet och ska bland annat finansiera administration, drift av återvinningscentraler, information, miljö- och utvecklingsarbete samt insamling och behandling av farligt avfall. Den rörliga avgiften ska bekosta insamling, bortforsling och omhändertagande av mat- och restavfall. Avgiften påverkas bl.a. abonnemangsval, antal behållare, behållarvolym och hämtningsintervall.

Den totala höjningen av taxan blir 1,3%.

Renhållningstaxa fr o m 2020-06-01

Permanentboende

Sophämtning varannan vecka

Grundavgiften för ett kärl med året runthämtning är 662 kr, sedan tillkommer den rörliga avgiften där storleken på kärlet avgör kostnaden.

Nedan visas den totala kostnaden för ett kärl med året runthämtning.

 • 140 l kärl 1 809 kr/år
 • 190 l kärl 2 392 kr/år
 • 240 l kärl 2 847 kr/år
 • 370 l kärl 4 030 kr/år

Fritidsboende

Grundavgiften för ett kärl med fritidshämtning är 331 kr, sedan tillkommer den rörliga avgiften där storleken på kärlet avgör kostnaden.

Nedan visas den totala kostnaden för ett kärl med fritidshämtning.

13 hämtningar per säsong

 • 140 l kärl 1 492 kr/år
 • 190 l kärl 1 906 kr/år
 • 240 l kärl 2 121 kr/år
 • 370 l kärl 3 398 kr/år

Högsommarhämtning: 6 hämtningar per säsong

 • 140 l kärl 760 kr/år
 • 190 l kärl 913 kr/år
 • 240 l kärl 1 066 kr/år
 • 370 l kärl 1 463 kr/år

Hämtning var fjärde vecka

Om du hemkomposterar alla dina matrester så har du möjlighet att ha hämtning var fjärde vecka.

Permanentboende: 13 hämtningar per år                                                                                                                                        Fritidsboende: 6 hämtningar per säsong

 • Permanentboende: 140 l kärl 1 074 kr/år
 • Fritidsboende: 140 l kärl 920 kr/år

Avgiftsskyldighet

Fastighetsägare ska alltid betala grundavgift, dvs även den som erhållit befrielse från sophämtning, beviljats uppehåll i hämtning eller vid delning av kärl.

 • Grundavgift permanentboende: 530 kr/år
 • Grundavgift fritidsboende: 265 kr/år

Tillägg

 • Kärl med gångavstånd över 3 m eller utanför anvisad plats PrislistaPDF
 • Byte av kärlstorlek: 250 kr
 • Extrasäck (hämtning vid ord. tur) 100 kr/st
 • Felsorteringsavgift 80 kr/tillfälle
 • Överfyllnadsavgift 80 kr/tillfälle

Alla priser är inklusive moms.

Renhållningstaxa t o m 2020-05-31

Permanentboende

Sophämtning varannan vecka

 • 140 l kärl 1 800 kr/år
 • 190 l kärl 2 400 kr/år
 • 240 l kärl 2 800 kr/år
 • 370 l kärl 3 800 kr/år

Fritidsboende

13 hämtningar per säsong

 • 140 l kärl 1 390 kr/år
 • 190 l kärl 1 700 kr/år
 • 240 l kärl 2 000 kr/år
 • 370 l kärl 2 900 kr/år

Högsommarhämtning: 6 hämtningar per säsong

 • 140 l kärl 711 kr/år
 • 190 l kärl 770 kr/år
 • 240 l kärl 840 kr/år
 • 370 l kärl 982 kr/år

Hämtning var fjärde vecka

Om du hemkomposterar alla dina matrester så har du möjlighet att ha hämtning var fjärde vecka.

Permanentboende: 13 hämtningar per år                                                                                                                                        Fritidsboende: 6 hämtningar per säsong

 • Permanentboende: 140 l kärl 1 150 kr/år
 • Fritidsboende: 140 l kärl 890 kr/år

Tillägg

 • Kärl med gångavstånd över 3 m eller utanför anvisad plats PrislistaPDF
 • Byte av kärlstorlek: 250 kr
 • Extrasäck (hämtning vid ord. tur) 100 kr/st
 • Felsorteringsavgift 80 kr/tillfälle
 • Överfyllnadsavgift 80 kr/tillfälle

Befrielse från sophämtning

De fastighetsägare som erhållit befrielse från sophämtning måste fortfarande betala en grundavgift.

 • Grundavgift permanentboende: 635 kr/år
 • Grundavgift fritidsboende: 215 kr/år

Alla priser är inklusive moms.